กำหนดการแข่งขัน Option REV UP 2016 By MOTUL

 

++++เสาร์ที่ 12 มี.ค. 2559 Qualify +++++

09.00 เปิดสนามเตรียมความพร้อม

09.00 - 09.35 REV UP MAZDA (วิ่งรอบแรก) 35 นาที

09.35 – 9.55 REV UP RB (4WD) (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

09.55 - 10.20 REV UP HONDA 4 CYCLE (วิ่งรอบแรก) 25 นาที

10.20 - 10.40 REV UP TOYOTA NA (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

10.40 - 11.00 REV UP TOYOTA 4 CYCLE (TURBO) (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

11.00 - 11.20 REV UP SUPER 1500 (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

11.20 - 11.40 REV UP RB (2WD) (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

11.40 - 12.30 REV UP JZ (วิ่งรอบแรก) 50 นาที

12.30 - 12.50 REV UP SUBARU 4 CYCLE (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

12.50 - 13.10 REV UP MITSUBISHI 4 CYCLE (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

13.10 - 13.30 REV UP NISSAN 4 CYCLE (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

วิ่งรอบ 2 / RUN2

13.30 – 14.05 REV UP MAZDA 35 นาที

14.05 – 14.25 REV UP RB (4WD) 20 นาที

14.25 – 14.50 REV UP HONDA 4 CYCLE 25 นาที

14.50 - 15.10 REV UP TOYOTA NA 20 นาที

15.10 – 15.30 REV UP TOYOTA 4 CYCLE (TURBO) 20 นาที

15.30 – 15.50 REV UP SUPER 1500 20 นาที

15.50 - 16.10 REV UP RB (2WD) 20 นาที

16.10 - 17.00 REV UP JZ (วิ่งรอบแรก) 50 นาที

17.00 - 17.20 REV UP SUBARU 4 CYCLE (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

17.20 - 17.40 REV UP MITSUBISHI 4 CYCLE (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

17.40 - 18.00 REV UP NISSAN 4 CYCLE (วิ่งรอบแรก) 20 นาที

18.00 - 18.30 จบรุ่น 1-11 พักเบรก เข้าสู่พิธีเปิด พร้อมกิจกรรมสปอนเซอร์

18.30 - 18.50 เรฟอัพ ดีเซล เอฟ55 บาย อีซูซุ (รอบแรก) 20นาที

18.50- 19.10 เรฟอัพ ดีเซล เอฟ55 SPL (รอบแรก) 20นาที

19.10 - 19.30 REV UP PRO NA (รอบแรก) 20 นาที

19.30 - 20.10 REV UP PRO 4 (รอบแรก) 40 นาที

20.10 - 20.30 REV UP PRO 6 (รอบแรก) 20 นาที

20.30 - 21.00 REV UP PRO MODIFY (รอบแรก) 20 นาที

21.00 - 21.15 ซูเปอร์ ทรัค โมดิฟาย (โบใหญ่เกียร์บ้าน) (รอบแรก) 15 นาที

21.15 - 21.30 คอมมอนเรล เทอร์โบ โมดิฟาย (โบใหญ่ เกียร์ซิ่ง) (รอบแรก) 15 นาที

21.30 - 22.00 น. REV UP UNLIMITED (รอบแรก ) 30 นาที

รอบ 2 / RUN 2

22.00 - 22.20 เรฟอัพ ดีเซล เอฟ55 บาย อีซูซุ 20นาที

22.20 - 22.40 เรฟอัพ ดีเซล เอฟ55 บาย อีซูซุ 20นาที

22.40 - 23.10 REV UP PRO NA 20 นาที

23.10 - 23.50 REV UP PRO 4 40 นาที

23.50 - 00.10 REV UP PRO 6 20 นาที

00.10 - 00.30 REV UP PRO MODIFY 20 นาที

00.30 - 00.45 REV UP ซูเปอร์ ทรัค โมดิฟาย (โบใหญ่เกียร์บ้าน) 15 นาที

00.45 - 01.00 REV UP คอมมอนเรล เทอร์โบ โมดิฟาย (โบใหญ่ เกียร์ซิ่ง) 15 นาที

01.10 - 01.40 REV UP UNLIMITED 30 นาที

01.40 - 02.00 REV UP DRAGSTER 20 นาที

+++++อาทิตย์ที่ 13 มีค 2559 จับคู่แบทเทิล ++++++

09.00 - 09.30 REV UP MAZDA

09.30 - 10.00 REV UP RB (4WD)

10.00 - 10.30 REV UP HONDA 4 CYCLE

10.30 - 11.00 REV UP TOYOTA NA

11.00 - 11.30 REV UP TOYOTA 4 CYCLE (TURBO)

11.30 - 12.00 REV UP SUPER 1500

12.00 - 12.30 REV UP RB (2WD)

12.30 - 13.00 REV UP JZ

13.00 - 13.30 REV UP SUBARU 4 CYCLE

13.30 - 14.00 REV UP MITSUBISHI 4 CYCLE

14.00 - 14.30 REV UP NISSAN 4 CYCLE

14.30 - 15.10 เรฟอัพ ดีเซล เอฟ55 บาย อีซูซุ

15.10 - 15.50 เรฟอัพ ดีเซล เอฟ55 SPL

15.50 - 16.30 REV UP PRO NA

16.30 - 17.10 REV UP PRO 4

17.10 - 17.50 REV UP PRO 6

17.50 - 18.30 REV UP PRO MODIFY

18.30 - 19.30 กิจกรรมสปอนเซอร์

19.30 - 20.10 REV UP ซูเปอร์ ทรัค โมดิฟาย (โบใหญ่เกียร์บ้าน)

20.10 - 21.10 REV UP คอมมอนเรล เทอร์โบ โมดิฟาย (โบใหญ่ เกียร์ซิ่ง)

21.10 - 22.00 REV UP UNLIMITED

22.00 – 22.30 REV UP DRAGSTER

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Panminator
เขียนโดย: Panminator
เมื่อ: 8 มีนาคม 2559 - 13:31

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook