รุ่นและกติกาการแข่งขัน

1. รุ่น เรฟ อัพ เจแซด

2. รุ่น เรฟ อัพ อาร์บี (ขับเคลื่อน 2 ล้อ)

3. รุ่น เรฟ อัพ อาร์บี (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)

4. รุ่น เรฟ อัพ มาสด้า

5. รุ่น เรฟ อัพ ฮอนด้า 4 สูบ ไม่มีระบบอัดอากาศ

6. รุ่น เรฟ อัพ ซูเปอร์ 1500 (หน้าตาเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี โมดิฟายเต็มพิกัด)

7. รุ่น เรฟ อัพ นิสสัน 4 สูบ

8. รุ่น เรฟ อัพ โตโยต้า 4 สูบ ไม่มีระบบอัดอากาศ

9. รุ่น เรฟ อัพ โตโยต้า 4 สูบ เทอร์โบ

10. รุ่น เรฟ อัพ ซูบารุ

11. รุ่น เรฟ อัพ มิตซูบิชิ 4 สูบ

12. รุ่น เรฟ อัพ ดีเซล เอฟ55 บาย อีซูซุ

13. รุ่น เรฟ อัพ คอมมอนเรล เทอร์โบ โมดิฟาย (โบใหญ่ เกียร์ซิ่ง)

14. รุ่น เรฟ อัพ ซูเปอร์ ทรัค โมดิฟาย (โบใหญ่เกียร์บ้าน)

15. รุ่น เรฟ อัพ โปร เอ็นเอ (โปร เอ็นเอ, โปร 4 เอ็นเอ)

16. รุ่น เรฟ อัพ โปร 4 (ขับเคลื่อน 2 ล้อ, ขับเคลื่อน 4 ล้อ)

17. รุ่น เรฟ อัพ โปร 6 (ขับเคลื่อน 2 ล้อ, ขับเคลื่อน 4 ล้อ)

18. รุ่น เรฟ อัพ โปร โมดิฟาย

19. รุ่น เรฟ อัพ อันลิมิเต็ด

20. รุ่น เรฟ อัพ แดร็กสเตอร์

 

กติกา รุ่นที่ 1 - 11

1. ต้องเป็นรถที่มีจําหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด

2. มิติรถต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3. ผนังห้องเครื่องต้องคงสภาพเดิม (เครื่องยนต์ต้องไม่ล้ำเข้าไปในผนังห้องเครื่องสแตนดาร์ด)

4. ใช้เครื่องยนต์ตามที่กําหนดเท่านั้น ไม่จํากัดการโมดิฟาย

5. รุ่น 5 และ 8 ต้องไม่มีระบบอัดอากาศ

6. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์ (ห้ามมีสายและถังไนตรัสฯ)

7. เกียร์ต้องเป็น เอช-แพทเทิร์น หรือ เกียร์ออโตเมติกในเสื้อเกียร์เดิมเท่านั้น

8. ต้องมี แอร์, ประตูเหล็ก, แผ่นบังลมหน้า-หลัง-ข้างต้องเป็นกระจกเท่านั้น

9. ระบบช่วงล่างต้องคงรูปแบบการทำงานของเดิม อนุญาตอัพเกรดอุปกรณ์ได้

10. กำหนดเทรดแวร์ยางไม่ต่ำกว่า 100

11. ท่อออกหลังเท่านั้น

12. ต้องมีคอมแอร์, สายพานคล้องแอร์, ตู้แอร์, มีลม แต่ไม่จำเป็นต้องเย็น

13. รถขับเคลื่อนล้อหลัง ใช้ล้อหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 7.5 นิ้ว พร้อมยางต้องมีดอทขนาดไม่ต่ำกว่า 195 มม. / รถขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหลังกว้างไม่ต่ำว่า 6 นิ้ว ยางต้องมีดอทขนาดไม่ต่ำกว่า 175 มม.

14. น้ำหนัก (รวมคนขับไม่ต่ำกว่า) รุ่น 1>1,350 , รุ่น 2>1,350 รุ่น 3> 1,500 , รุ่น 4>1,200 , รุ่น 5>1,050 , รุ่น 6> NA : 950 TURBO 1,250, รุ่น 7>1,050 , รุ่น 8>1,050, รุ่น9>1,050,รุ่น 10>1,250 , รุ่น 11>1,300 กิโลกรัม

หมายเหตุ : รถไม่ถึง 8 คัน อยู่ที่ดุจพินิจของผู้จัดในการไม่เปิดรุ่น

กติการุ่น 12. เรฟอัพ ดีเซล เอฟ55 บาย อีซูซุ

1. ต้องเป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซุเท่านั้น

2. เครื่องยนต์ ดีเซล คอมมอนเรล 4 สูบ เท่านั้น

3. เทอร์โบ เอฟ55 ต้องมีปากทางเข้าไม่เกิน 50 มม.

4. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์

5. ระบบเกียร์ เอช-แพทเทิร์น ที่มีซินโครเมท เท่านั้น

6. อนุญาตยางทุกชนิด

7. น้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่า 1,400 กิโลกรัม (รวมคนขับ)

กติการุ่น 13. เรฟอัพ ดีเซล โปร โมดิฟาย (โบใหญ่ เกียร์ซิ่ง)

1. ต้องเป็นรถกระบะเท่านั้น

2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ

3. อนุญาตเกียร์ทุกชนิด

4. ไม่จัดขนาดเทอร์โบ

5. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์

6. ช่วงล่างหลังต้องเป็นระบบแหนบเท่านั้น

7. อนุญาตยางทุกชนิด

8. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,300 กิโลกรัม (รวมคนขับ)

กติการุ่น 14. REV UP SUPER TRUCK MODIFY (โบใหญ่ เกียร์บ้าน)

1. ต้องเป็นรถกระบะเท่านั้น

2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ

3. ต้องใช้เสื้อเกียร์สแตนดาร์ด แต่โมดิฟายได้ทุกชนิด

4. ไม่จัดขนาดเทอร์โบ

5. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์

6. ช่วงล่างหลังต้องเป็นระบบแหนบเท่านั้น

7. อนุญาตยางทุกชนิด

8. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,350 กิโลกรัม (รวมคนขับ)

กติการุ่น 15. เรฟอัพ โปร เอ็นเอ

1. ต้องเป็นรถที่จำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด

2. เครื่องยนต์ 4 สูบ หรือ 2 โรเตอร์ เท่านั้น

3. ห้ามระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้น

4. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์

5. ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน

6. อนุญาตยางทุกชนิด

7. ช่วงล่างเดิม ปรับแต่งได้

8. น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 800 กิโลกรัม (รวมคนขับ)

กติกา รุ่นที่ 16. เรฟ อัพ โปร 4 (ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง, ขับเคลื่อน 4 ล้อ) และ (ขับเคลื่อนล้อหน้า ใช้ควอลิฟายมอบถ้วย)

1. ต้องเป็นรถที่จำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด

2. เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ หรือ 2 โรเตอร์ เท่านั้น

3. ไม่จำกัดระบบอัดอากาศ

4. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์

5. ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน

6. อนุญาตยาง ขับหน้า-หลัง ไม่เกิน 11 นิ้ว ขับเคลื่อน 4 ล้อ ไม่เกิน 8 นิ้ว

7. ช่วงล่างเดิม ปรับแต่งได้

8. น้ำหนัก รถขับเคลื่อนล้อหน้า ไม่ต่ำกว่า 800 กิโลกรัม (รวมคนขับ)

รถขับเคลื่อนล้อหลัง ไม่ต่ำกว่า 900 กิโลกรัม (รวมคนขับ)

รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม (รวมคนขับ)

กติกา รุ่นที่ 17. เรฟ อัพ โปร 6 (ขับเคลื่อน 2 ล้อ, ขับเคลื่อน 4 ล้อ)

1. ต้องเป็นรถที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด

2. เครื่องยนต์ 6 สูบ หรือ 3 โรเตอร์ เท่านั้น

3. ไม่จำกัดระบบอัดอากาศ

4. ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์

5. ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน

6. อนุญาตยาง ขับหน้า-หลัง-สี่ หน้ากว้างไม่เกิน 11 นิ้ว

7. ช่วงล่างเดิม ปรับแต่งได้

8. เกียร์ต้องเป็น เอช-แพทเทิร์น หรือ เกียร์ออโตเมติกในเสื้อเกียร์เดิมเท่านั้น

9. น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 1,200 กิโลกรัม(รวมคนขับ)

กติกา รุ่นที่ 18. เรฟ อัพ โปร โมดิฟาย

1. ต้องเป็นรถที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด

2. อนุญาตเครื่องยนต์ไม่เกิน 8 สูบ

3. ไม่จำกัดระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้น

4. ไม่ห้ามระบบไนตรัสออกไซด์

5. ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน

6. อนุญาตยางหน้ากว้างไม่เกิน 11 นิ้ว

7. ช่วงล่างหน้าเดิมปรับแต่งได้ ช่วงล่างหลังอิสระ

8. น้ำหนัก รถใช้เครื่องยนต์ 8 สูบ ไม่ต่ำกว่า 1,300 กิโลกรัม (รวมคนขับ)

รถใช้เครื่องยนต์ 6 สูบ ไม่ต่ำกว่า 1,200 กิโลกรัม (รวมคนขับ)รถใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ ไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม(รวมคนขับ)

กติกา รุ่นที่ 19. เรฟ อัพ อันลิมิเต็ด

1 .รถทั่วไป

2. ระยะห่างระหว่างฐานล้อไม่เกิน 115 นิ้ว

3 .ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน

4. ไม่จำกัดระบบเทอร์โบ

5. อนุญาตยางทุกชนิด

หมายเหตุ : กฎและกติกาการปรับแต่งรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะสรุปให้จัดเจนอีกครั้งในวันประชุมนักแข่ง ที่ห้องประชุมสนามเอสซีจี สเตเดี้ยม เมืองทองธานี วันเวลาแจ้งทราบภายหลัง

 

ณ วันตรวจสภาพ Option Rev Up 2016 กฎกติกานักแข่ง มีดังนี้

1. กำหนดตรวจสภาพรถแข่ง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ช่วง 12.00 – 23.30 น.

2. นักแข่งต้องมาตรวจสภาพด้วยตัวเอง

3. นักแข่งที่ลงทำการแข่งต้องสวมชุดแข่ง หมวกกันน็อกเต็มใบที่ผ่านมาตรฐาน มอก. ไม่ต่ำกว่าปี 2000 หรือ SA2010 ขึ้นไป รองเท้าหุ้มส้น ถุงมือ (ยกเว้น Rev Up รุ่น 1-11 ไม่ต้องสวมชุดแข่ง)

4. อุปกรณ์ความปลอดภัยหลักที่ต้องมีดังนี้ (ยกเว้นรุ่น Rev Up 1-11)

- ต้องมีสวิตช์ตัดไฟภายใน (ต้องติดตั้งในรัศมีที่มือเอื้อมถึง) และภายนอก (ยกเว้นรุ่น 12)

- ต้องมีตาข่าย และติดที่โรลบาร์เท่านั้น (ยกเว้นรุ่น 12)

- ต้องมีถังดับเพลิงภายในรถ รุ่น 1-11 ไม่ต่ำกว่า 2 ปอนด์

รุ่น 12 – 21 ไม่ต่ำกว่า 5 ปอนด์ และติดตั้งในรัศมีที่มือเอื้อมถึง

5. ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที กรณีไม่สามารถมาทำการตรวจสภาพในวันที่กำหนด

6. กรณีตรวจสภาพไม่ผ่าน อนุญาตให้แก้ไขได้ไม่เกินเวลา 12.00 น.ในวันถัดไป หากไม่ผ่าน อีกจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

7. จับฉลากเพื่อระบุการวิ่งตามเลนของแต่ละคัน

8. หากทำแทร็กเสียหายปรับ 3,000 บาท

9. ดุลพินิจของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Panminator
แก้ไขล่าสุดโดย: Panminator
เมื่อ: 8 มีนาคม 2559 - 13:30

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook